fix
Logo
fix
Nalazite se na Forum-Najnoviji
Za dodavanje novih poruka na ovu stranicu kliknite ovdje

Na današnji dan (20.04.) poginuli su sledeći borci:

R.B. Prezime (otac) ime Poginuo Spisak BORS Link
1Abazović (Mihajlo) Radiša20.04.1995 S0kolac,Sokolac
2Brezo (Borislav) Željko20.04.1994 Pale 
3Milović (Božidar) Miljan20.04.1992 Bratunac 
4Nikolić () Svetozar20.04.1992 Bratunac 
5Stjepanović (Živko) Ljubo20.04.1992 Bratunac 
6Stojanović (Milivoje) Aleksandar20.04.1994 Novo Sarajevo 
7Todorović (Neško) Milan20.04.1995 Zvornik 
8Trifković (Aleksa) Vukašin20.04.1993 Novo Sarajevo, Staro Sarajevo 
9Škavo (Dobro) Milorad20.04.1995 Ilidža
10Đuza (Svetislav) Slavko20.04.1995 Ilijaš 
11Čarapić (Milan) Radoje20.04.1994 Višegrad 
(*)Napomena: U pregled su uključeni poginuli iz SRK i Drinskog korpusa
groblje_visegrad - 92829 - 20.04.2015 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

Spisaka poginulih boraca opštine Višegrad


Boračka organizacija Republike Srpske je u Knjizi BORS-a objavila da su Višegradska i Goraždanska brigada imale ukupno 149 i 217 boraca respektivno. To znači da su ove dvije jedinice, koje su kasnije ušle u sastav 5. podrinjske pbr ukupno imale 366 žrtava.

U knjizi BORS-a, ista boračka organizacija Višegrad je objavila spisak u kome se nalazi 391 poginuli borac. U ovaj spisak je uključeno i:

1) sedam Rusa
2) sedam dobrovoljaca iz Srbije i Crne gore

Znači, prema ovim podacima ukupan broj poginulih boraca sa teritorije opštine Višegrad bi trebalo da bude 373. Međutim, na ovom spisku ima i ogroman broj duplikata, uglavnom boraca poginulih na opštinama Srpskog Sarajeva, čije su porodice svoje utočište nakon Dejtona potražili u ovom gradu na Drini. Na spisku se nalazi i:

Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
trebinje - 92827 - 20.04.2015 : Nemanja Trebinje - best (0)

Mali grom Žuti - Slike


Mali grom žuti,

možeš li mi te slike poslati na n. stolicaŽyahoo. com ili nekako drugačije da ih dobijem, među tim poginulima gdje je Jovo Bokun preživio bio je i moj stric...

Hvala unaprijed!
kazani - 92825 - 20.04.2015 : Ratko Obrenovic Detroit, USA - best (0)

KAZANI, 1992-1993. GODINE


IZ DOKUMENTACIJE KOMITETA ZA
PRIKUPLJANJE PODATAKA O IZVRŠENIM
ZLOČINIMA PROTIV ČOVEČNOSTI
I MEĐUNARODNOG PRAVA


Beograd, decembar 1996. godine

Pripadnici 10. (kasnije 110.) brdske brigade prvog korpusa Armije tzv. BiH su u periodu od 1991-1993. godine, prilikom racija, hvatali Srbe na sarajevskim ulicama i stanovima i odvodili ih na Trebevic na kopanje rovova. Srbi su se odatle retko vracali zivi. Na Trebevicu se nalazila pecina Kazani u koju su muslima-nski vojnici bacali tela Srba, koje su prethodno ubili ili zive Srbe, koje su usmrcivali i na taj nacin. Da bi unistili tela ubijenih Srba koja su bacali u provaliju Kazani, u nju su ubacivali stare gume i palili ih, a ubacivali su i krec. Bilo je i drugih mesta gde su bacani lesevi ubijenih Srba. Komandant ove jedinice je bio Musan Topalovic, zvani "Caco", koji je imao "elitnu cetu" u koju se primalo sa "upisninom", a "upisnina" je bila odsecena srpska glava. Pripadnici ove jedinice su glave zaklanih Srba izlagali u Osnovnoj skoli. Pripadnici ove brigade su neke Srbe ubijali i na taj nacin sto bi ih privezali za kamion i vukli ih sve dok ne izdahnu. Neke su, pak, ubijali na taj način sto bi ih vezali za dva automobila koji bi krenuli u suprotnom smeru, pa bi ih tako raščcerečili.

Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
bratunac - 92823 - 20.04.2015 : Ratko Obrenović Detroit, USA - best (0)

Zločini nad Srbima (47) - Sandići, Bratunac


Muslimanski zaselak u blizini muslimanskog sela Hrnčići (muslimana 1226) u opštini Bratunac na regionalnoj saobraćajnici između Bratunca i raskrsnice Konjević Polje gde se račva magistralni put za Beograd i Sarajevo, postavljene barikade i zaseda 29. maja 1992. Barikada poslužila kao mamac za policiju Bratunca. Prilikom dolaska radi uklanjanja barikade policajci su ušli u zasedu koju su prethodno postavili naoružani muslimani okolnih sela: Sandići, Lolići, Glogova, Konjević Polje, Kasaba.. . Prilikom deblokade saobraćajnice i uklanjanja barikade na srpske policajce otvorena žestoka unakrsna vatra iz pešadijskog naoružanja.

Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
hadzici - 92822 - 20.04.2015 : Ratko Obrenović Detroit, USA - best (0)

Kasatići, Hadžići 24. maj 1992. godine


Kasatići, naselje u opštini Hadžići (Sarajevo), Srba 129, Hrvata 1, muslimana 185.

Napad na srpski deo sela, ustvari na zaselak Miloševići, izvršen iznenada 24. maja 1992. od strane neprimerno velikog broja pripadnika Armije BiH regrutovanih pretežno iz ovog, a izvesni broj njih i iz okolnih muslimanskih mesta. Njihov jedini zadatak je bio istrebljenje i proterivanje srpskog stanovništva iz ovog sela, iz opštine i sa područja Sarajeva. Po upadu i zaposedanju naselja u vlastitoj kući masakrirana jedna od brojnijih srpskih porodica po kojoj ovaj zaselak i nosi ime. Njihova imovina opljačkana i preneta u muslimanski deo sela, a ostatak spaljen i razoren.

Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
hadzici - 92821 - 20.04.2015 : Ratko Obrenović Detroit, USA - best (0)

Azemin Sadaković: Još jedan nekažnjen zločin


Kantonalni sud u Sarajevu oslobodio je Azemina Sadikovića optuženog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u selu Kasatići, opština Hadžići. Razlog njegovog oslobađanja je - nedostatak dokaza.

Sudsko vijeće nije moglo van razumne sumnje da proglasi krivim Azemina Sadikovića za ubistvo četiri civila srpske nacionalnosti počinjeno u maju 1992. godine u selu Kasatići.

"Nismo mogli pokloniti vjeru samo jednom svjedoku koji je kazao da je Azemin Sadiković ubio ove civile, kako stoji u optužnici", kazao je Jasenko Ružić, predsjedavajući Sudskog vijeća.

Ruždić je naveo da je svjedok A jedini dokaz Optužbe, a da se presuda ne može zasnivati na iskazu jednog zaštićenog svjedoka.

Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
groblje_visegrad - 92819 - 19.04.2015 : Zeljko Tomic Sokolac - best (2)

Višegradska, Goraždanska i 5. podrinjska pbr


Ratni put Pete podrinjske brigade

Peta podrinjska pješadijska brigada formirana je 17. septembra 1994. godine, naređenjem komande Drinskog korpusa, spajanjem Višegradske i Goraždanske brigade.

Višegradska brigada

Višegradska brigada formirana je u maju 1992. godine kao TO Skupštine opštine Višegrad. Za šest mjeseci svoga postojanja, ova jedinica je uspjela osloboditi veći dio teritorije Opštine Višegrad. Posebno je značajno oslobađanja strateški bitnog Počivala, 3. decembra 1992. godine. Nakon toga, ostala je neoslobođena samo teritorija putne komunikacije Višegrad-Međeđa, kao i sela u zahvatu te komunikacije. Ovaj pravac biva oslobođen 31. maja 1993. godine, kada u sadejstvu sa ostalim brigadama u naše ruke padaju i zloglasna muslimanska uporišta Meremišlje, Međeđa i Džankovići. Izbijanjem naših jedinica u rejon Ustiprače, teritorija višegradske opštine je bila u potpunosti oslobođena.

Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
groblje_bratunac - 92817 - 19.04.2015 : Boban Bratunac - best (0)

O starosti vojnika VRS


Zašto je bitno koliko je ko imao godina kada su u pitanju životi omladine? Koji će to idiot sjediti u kući i čekati koljače a u rov poslati svoju djecu od 17 godina? Nije mi jasno koji idiot može postaviti ovakvo pitanje, mislim da je to krajnje provokativno. Treba pogledati i sastav godista u TRZ Hadžići, pa će svakome biti jasno da je 37% Srba branilo i odbranilo taj strateški industrijski objekat.
plemena - 92815 - 19.04.2015 : Malislatki - best (0)

Porijeklo prezimena Dodig


DODIG: Prezime čija etimologija govori o stočarskom životu njihovih nosilaca, jer je identično sa imenicom dodig koja ukazuje na dodizan, e (pokretanje stoke i gьudi na nove položaje).

Zanimljivo je da je ono stvoreno slovenskim jezičkim sredstvima i da ga, začudo, ne nalazimo ni kod Vlaha, pa ni kod Rumuna u samoj Rumuniji.

 • Dodig - jedna od srpskih porodica u Divoselu u Lici sa istorijskom potvrdom iz 1712. godine; u Hercegovini u sledećim selima: u Vašarovićima (iz Milišića kod Vrgorca polovinom XIX veka), u Malom Polju, poreklom iz Gomiljana kod Trebinja, u Hodbini (iz Gomiljana), u Grabovini (preselio ih Alipaša Rizvanbegović iz Krbavca ili Komina) i u Umcu (poreklom iz Prologa);u selu Trnjinića Brijeg (iz Dalmacije) i u Drvaru (gde su doseljeni iz Dalmacije u prvoj polovini XIX veka) i u Gornjem Vrtoču u Uncu;u Drvaru u Bosni;u Hrvatskoj, okolina Grubišnog Polja i Slunja.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
 • plemena - 92813 - 19.04.2015 : Djurdja Dodig-Pijetlovic Derventa - best (0)

  Porijeklo prezimena Dodig


  Imate li možda podatke o prezimenu DODIG, selo Ceranje Gornje, opština Benkovac, Republika Hrvatska.

  Dva plemena, koja djele istu Slavu a nisu rodbina. Svi u okolini 30 km su rimokatoličke vjeroispivijesti dok su ovi pravoslavne vjedoispovjesti.

  Hvala puno!
  ambih - 92811 - 19.04.2015 : Sasa Mojevic Doboj - best (0)

  Za Enisa


  Pozdrav Enise,
  Ja sam sin Nika Mojevića i tačna je priča da je njega i Miša na početku rata spasio Nail Bundo, spriječio da ih ubiju. Sada po mojim saznanjima to nisu bili HOS-ovci, već muslimani iz Kijeva.

  Pitao sam ga da li zna nešto o pogibiji tvog oca, međutim osim činjenice da je poginuo ne zna druge detalje. Svakako ću se raspitati i u Trnovu kada budem imao prilike pa ako nešto saznam javiću ti.

  Pozdrav!
  bors - 92809 - 19.04.2015 : Milka Pavlovic Prnjavor - best (0)

  Za gospodina kome je borački dotatak dovoljan


  Moj gospodine, ako je tebi dosta tkz. borački dodatak onda bar ćuti i nemoj napadati onoga ko se bori za svoja prava. Ovakav borački dodatak je samo sramota Vlade što ga daje a i nas jadnika gladnih što ga uopšte primamo: to je pet vreća Brašna za godinu dana i za to se četiri godine bilo na prvoj borbenoj liniji bez igdje išta i sa ugroženim životom i zdravljem iz sekunde u sekundu.

  Sa druge strane, neki sada uživaju i primaju čak i do 20 hiljada maraka. Naravno, sve zavisi od položaja. Oni nas jadnike drže u šaci da ne smijemo ni progovoriti za svoja prava.

  Vama gospodo, kojima je borački dodatak visok, slobodno visak dajte nama koji nemamo dovoljno, ali ne prozivajte one ljude koji se bore za njegovo povećanje, odnosno za prava boraca.

  Mene samo zanima da li neko od onih "naših" na vlasti u BORS-u čita ovo i ima li odgovor na ova ptanja ili se mi samo prepucavamo sa ovim pisanjem.
  hadzici - 92807 - 18.04.2015 : Glavas Treci IstocnoSa - best (2)

  Hadžićki heroj Radmilo Samardžić


  Zapis sa hadžićkog bojišta
  Ispod topovskih cijevi

  Piše Aleksandar Petranović, list Srpska Vojska 15. 07. 1993 str. 29

  Hadžićka opština zbog izuzetno značajnih privrednih potencijala koji se nalaze na njenoj teritoriji uvijek je bila i ostaće od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku, tako i za muslimanski dio BiH, čija je vojska već na samom početku rata nastojala ovladati ovim dijelom sarajevskog ratišta. Opšte je poznato i da je Remontni zavod u Hadžićima jedina ustanova tog tipa u Jugoslaviji, i da se na teritoriji ove opštine nalazi i veliko skladište bivše JNA.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  ozren - 92806 - 18.04.2015 : Diverzant Zenica Zenica - best (0)

  Istini treba pogledat u oči


  Učesnik sam svih dešavanja na Vozući i na Ozrenu. O ovome je dosta ispričano, ali uvijek neke najnovije priče sa razlicitim detaljima,

  Odred El mudžahid je na operacijama na tom dijelu ratišta imao stotinu poginulih, a treba da se isto zna da su ti ljudi došli da poginu i da to je to za njih predstavljlo čast. Oni koji su bili gore vjerujem da žele mnogo toga zaboraviti. Sreća pa je bilo nas dosta razumnih ljudi u tom času inače bi bilans žrtava na vašoj strani bio mnogo veći.
  poturice - 92803 - 18.04.2015 : Ivan D DM - best (1)

  Poreklo muslimana u Srbiji


  Gospodin Selimović ima zasigurno vrlo čudne naučne metode dokazivanja. Ali smešno mi je da pričam ovako, pa ću narodskim jezikom da kažem: kakve su to nebuloze o srpskom poreklu Bošnjaka.

  Kao prvo, čaak I da većina jeste srpskog porekla, postoji dobar procenat onih koji su bili katolici. Koliko njih, to se zasigurno ne zna ali ne treba zaboraviti da se Bosna nalazi u trbuhu Hrvatske a ne Srbije.

  Kao drugo, postojala je tkz. Bosanska crkva. Na stranu kakvog je karaktera ona bila, a bila je više pravoslava nego katolička prostim jezikom rečeno - uprošćeno. Bošnjaci su pripadali toj crkvi. Ovde navodim podatke koji se nedvojbeno mogu dokazati i opštepoznati su. Iz ovog se nameće jedno pitanje: Gde su ti Bošnjaci?

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  politika_amerika - 92797 - 16.04.2015 : Goran Milosevic Zajecar - best (0)

  Pariz: Iznajmljivao 15 godina stan od 1,56 m2  IZVOR: TANJUG
  Pariz -- Apelacioni sud iz Pariza kaznio je sa preko 10.000 evra vlasnika stana od 1,56 metara kvadratnih, koji je 15 godina iznajmljivao taj prostor na mansardi.

  Stan je iznajmljivan po ceni od 330 evra mesećno, a kažnjena je i agenciju koja je izdala taj prostor kao stambeni.

  Ovo je do sada prvi slućaj u kome večina, odnosno dve trečine troškova odštete i sudskih trožkova pada na teret agencije koja je protivzakonito izdala ovaj prostor kao stambeni.

  Tu¿bu protiv vlasnika mikro stana, u kome je jedva stao dušek, ćesma i sudopera, podnela je humanitarna fondacija "Abe Pjer" pre godinu i po dana zbog izdavanja stambenog prostora sa nehumanim uslovima za život, bez toaleta i kupatila, prenosi AFP.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  hadzici - 92795 - 16.04.2015 : Glavas Treci Istocno Sa - best (0)

  Hadžići 25. maja u sarajevskom Oslobođenju


  Sarajevsko Oslobodjenje od 27. maja 1992 (neki od naslova)

 • Granatama po porodilištu - sinoć u Sarajevu
 • Maksimalna kazna Beogradu - zalaganje njemačkog šefa diplomatije
 • Slobo, Sadame - u žiži
 • Ljiljani neizbrisive boje - prvi put zastava BiH podignuta je pred palatom OUN u Njujorku, a da nije zvanično promovisana u Sarajevu
 • Američki avioni će bombardovati Beograd - iz intervjua Ivana Zvonimira Čička
 • Čengić službeno u Turskoj - predsjedništvo BiH
 • Četništvo neće proći! - poslije atentata na Šešelja
 • Pažnja!!! Upozoravaju se građani na agresorsko-fašistički opanak - plakat

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
 • psunjski_hrvati - 92793 - 16.04.2015 : Veliša Rajičević - Psunjski - best (0)

  Psunjski Hrvati: Ilirsko zakulisje


  ILIRSKO ZAKULISJE

  Kada su za vreme Franje II. zbog njegove slabosti izbijale bune po Austrougarskoj, zagrebački su aranžeri jednom vešto pripremljenom predstavom u hrvatskom saboru otvorili novo polje rada hrvatskim aspiracijama. Pošto i pored delomičnih uspeha ipak vekovima nisu uspeli da potisnu srpsko ime, pronašli su novi način za razvodnjavanje srpstva, i izmislili takozvani "ilirizam". Ovom novom ideologijom nameravali su da zatupe srpski patriotski osećaj i time stvore odskočnu dasku prema srpskom istorijsko-etnografskom prostoru. Da ta predstava što bolji efekat postigne, uspeli su da za jednog od glavnih nosilaca uloga angažuju srpskog patrijarha Josifa Rajačića, koji na toj predstavi ustoličava hrvatskog bana Josipa Jelačića. Hrvati su mogli zadovoljno trljati ruke jer su znali da će ovom ortačkom zajednicom postići dva cilja, pošto će izbrisati srpsko-hrvatsku etnografsku granicu, što im dotle nikada nije pošlo za rukom, i moći će lakše ucenjivati bečki dvor. O tome "ilirskom" zakulisju uverio se patrijarh Rajačić jedva 13 godina docnije, kako ćemo to malo dalje videti iz njegovog protestnog pisma hrvatskom saboru.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  psunjski_hrvati - 92792 - 16.04.2015 : Veliša Rajičević - Psunjski - best (0)

  Psunjski Hrvati: Istrebljenje Srba


  ISTREBLJENJE SRBA KAO PROGRAM HRVATSKOG SABORA KROZ VEKOVE

  Ostavimo li po strani pojedinačna nastojanja mnogobrojnih hrvatskih velikaša, koji su svaki za sebe preduzimali sve što su mogli da se na području bivše Austrougarske srpsko ime i vera stave van zakona, pa bacimo li pogled samo na zaključke hrvatskog sabora donošene u formi zahteva hrvatskog naroda, ugledaćemo tamne jezuitske verige, kojima je prva karika iskovana u momentu Tomislavljevog otcepljenja, dok im se kraj ni posle onoga što smo već preživeli ne može sagledati.

  Šta je hrvatski sabor pre 1597. godine kod bečkog, odnosno ugarskog dvora preduzimao i da li je kao takav ma i periodično postojao, ne mogu o tome ništa reći, jer do toga vremena nemam podataka. Nesumnjivo je, međutim, da i dotadanje doba obiluje takvim zahtevima isto tako, kao što iza njega vidimo, da su Hrvati svoje sabore skoro samo zato i sazivali, da bi doneli zaključak o podjarmljenju Srba. Takvi zaključci skoro redovito padajuu doba krunisanja ugarsko-hrvatskih kraljeva kojima su se požurili time predstaviti hrvatske narodne težnje.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  psunjski_hrvati - 92791 - 16.04.2015 : Veliša Rajičević - Psunjski - best (1)

  Psunjski Hrvati: Doba otimanja


  DOBA OTIMANJA KAO PRETEČA HRVATSKE ISTORIJSKE KNJIŽEVNOSTI

  Nisu više samo živi spomenici srpske prošlosti plen "suvremene hrvatske povijesti". Pohlepa za onim što je u okviru bivše Austrougarske monarhije bilo srpsko, ne pošteđuje ni sure zidine, svedoke srpske snage i kulture, koju hrvatski crv uz pomoć katoličkog Rima stolećima nagriza. Tako hrvatska "povijest" u delu štampanom 1939. godine donosi sliku grada Ružice iznad Slavonske Orahovice i označava ga kao središte, koje je odigralo važnu ulogu srednjeg veka u borbi hrvatskih velikaša sa ugarskim kraljevima. Čudni ljudi, a čudni im običaji. Čas tvrde jedno, a čas drugo. Sve se, međutim, svodi na jedno: falsifikovati i oteti, pa na tome zidati hrvatsko "istorijsko pravo". Zar ugarski kraljevi nisu bili istovremeno i hrvatski? A kojem ugarskom kralju od 1102. godine pa do 1918. nije nataknuta Zvonimirova kruna?! U kakvom bi onda odnosu stajala tvrdnja da je grad Ružica poslužio hrvatskim velikašima za ratovanje protivu ugarskih, a time i sopstvenih kraljeva, kad se ne zna za takova ratovanja, još manje za neke hrvatske baze, a najmanje da bi to baš bio grad Ružica, kojega su razorili Turci prilikom ulaska u Slavoniju.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  psunjski_hrvati - 92790 - 16.04.2015 : Veliša Rajičević - Psunjski - best (0)

  Psunjski Hrvati: Hrvatski janičari


  HRVATSKI JANIČARI

  Pošto smo se upoznali sa novom hrvatskom teorijom o bosanskim janičarima, kojoj ni sami trezveniji Hrvati ne veruju, moram najzad u ime istorijske istine reći i ono šo su tolike generacije pismenih Srba izbegavale kazati, samo da bi očuvale srpsko-hrvatsko bratstvo, koje je Hrvatima služilo kao tobožnja glazura, a Starčevićeva nauka stvarnost. Iako teška srca, srpstvo konstatuje, da janičarenje srpskoga življa nije prestalo propašću turskog gospodstva u krajevima pod Austrougarskom. Naprotiv, ono je i posle turskog sloma nastavljeno, samo su se nosioci ove srednjovekovne tipike odjednom našli umesto u Carigradu, usred Zagreba, a njihovi naručioci i zaštitnici - u Rimu. Jer nije uzalud onaj ruski pisac Nikola Dorunov napisao: "Milioni Srba postavši rimokatolici, pretvoriše se u Hrvate" ("Države i narodi" str. 105), niti je ruski general Gurko u "Varšavskom dnevniku" za mesec oktobar 1890. napisao o svojoj poseti Zagrebu i ovo : "Došao sam u stolicu pokatoličenoga srpstva". ("Države i narodi" str. 105). Takvim blagoslovom Rima, a protiv svoje volje, pokatoličeno srpstvo, vaspitano putem zagrebačkih jezuitskih centara, podstrekavano smišljenim planom daljnjih nasrtaja na srpstvo i pravoslavlje, daleko je prevazišlo vandalizam turskih janičara iz srednjega veka kako po izboru zločinačkih sredstava, tako i po broju žrtava. To su, dakle, hrvatski janičari, čija nedela neće nikada izbledeti iz srpskog narodnog sećanja. Pohrvaćeni Hrvati najviše su zla naneli srpskom narodu. Jer, ona osnovna skupina Hrvata iranskog ili gotskog porekla, koja je sačinjavala zagrebačku okolinu, postala je, kako sam na jednom mestu rekao, oštrica ugrađena pre tolikih stoleća u vrhu rimokatoličkog bodeža, namenjenog za sistematsko prodiranje na štetu pravoslavlja, ali, sem što su katoličkom Rimu možda i nesvesno poslužili kao most i oruđe, ne bi se mogli ubrojiti u opasnije takmace srpstvu i pravoslavlju. Mnogobrojna iskušenja doneli su srpskom narodu baš otpadnici janičari, koji su, da bi se što više dodvorili katolicizmu, stolećima vršili zločine prema onima, koji su i dalje ostali uz svoju veru i svetosavsku tradiciju.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  psunjski_hrvati - 92789 - 16.04.2015 : Veliša Rajičević - Psunjski - best (0)

  Psunjski Hrvati: Srpstvo od 924. do 1102.


  SRPSTVO ZA VREME PRVE HRVATSKE "SAMOSTALNOSTI" (924. - 1102.)

  Zbog tvrdoglavosti i vlastoljublja onih srpskih kneževa i velikaša, koji ne htedoše pomoći Zariji Pribisavljeviću da se odupre navali bugarskog cara Simeuna, Tomislav je uspeo da pojača proces hrvatskog otpadništva i iskoristi vreme da uspostavi jače veze sa Rimom. Međutim, već 931. godine, odnosno 7 godina posle Tomislavljevog puča, kao "zahvalnosti" srpskom gostoprimstvu, oslobađa se bugarskog ropstva Časlav Klonimirović, koji se proglašuje za cara i diže srpski ustanak, da bi zatim oslobodio veći deo srpskih zemalja, među kojima i Srem sa većim delom Slavonije. Ono što drugima dotle nije uspelo, uspelo je Časlavu - da ujedini srpske pokrajine sa Neretvom, pa je tako cela dalmatinska obala, pretežno sprskog stanovništva, bila u rukama Časlavljevog carstva. Ali, dok je Časlav prionuo na unutrašnjoj konsolidaciji zemlje, Mađari su 960. godine provalili sa severa preko Slavonije i Srema u Bosnu, gde ih je Časlav dočekao, potukao i proterao preko Save. U poteri za njima, poginuo je za vreme jedne bitke u Sremu godine 960.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  psunjski_hrvati - 92786 - 16.04.2015 : Veliša Rajičević - Psunjski - best (1)

  Psunjski Hrvati: Gusarenje po srpskoj baštini


  HRVATSKO "POVIJESNO PRAVO" I GUSARENJE PO SRPSKOJ ISTORIJSKOJ BAŠTINI

  Balkan je etnografski najosetljiviji deo evropskog kontinenta, a od pravednog uređenja etnografskih problema u Evropi, zavisiće mir za mnogo vekova. Preko Balkana su se oduvek ukrštali interesi istoka sa zapadom i obrnuto. Takvom Balkanu su većina srpskih istoričara ostali dužni onu nužnu pažnju, koju on po svome geografskom položaju i sa srpskopravoslavnog gledišta zaslužuje. Znajući ovaj srpski nedostatak, Hrvati su požurili da na svetsko istorijsko tržište iznesu kao svoj i takav istorijski materijal, koji predstavlja najordinarniju otimačinu srpskog istorijskog bogatstva. Zahvaljujući takvom stanju stvari, odomaćena je jedna istorijska zabluda, koja teško pogađa srpski nacionalni prestiž i njegove životne interese.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  psunjski_hrvati - 92785 - 16.04.2015 : Veliša Rajičević - Psunjski - best (0)

  Psunjski Hrvati: O starini srpskog imena


  Zbog odomaćenog pravila, da o srpskoj istorijskoj znanosti mogu pisati samo oni kojima je to izvor prihoda za život, zanemaren je priličan broj pismenih Srba, koji su, za razliku od onih prvih, iz čistog patriotizma i ljubavi prema svome narodu posvećivali svoj život istraživanju srpske i slavenske prošlosti, ne rukovodeći se smerom posmatranim kroz prizmu dinara, već čistim slavenstvom i srbizmom. Međutim, svaki onaj koji po svome zanimanju nije bio vezan za katedru istorije, označen je ili kao neznalica, ili je u najboljem slučaju posmatran sa gledišta istorijskog amaterstva. Na istorijsku se nauku, dakle, gledalo sa staleškog stanovišta. A kako je država slabo ili nikako učestvovala u stvaranju istorijske nauke, već je ova bila prepuštena privatnoj inicijativi, to je stalež iz sasvim razumljivih razloga zazirao od kritike, koja bi možda dovela u pitanje mogućnost prodaje napisanog dela ili ugrozila egzistenciju i izvore za život. Zbog toga nisu ni načinjena mnogobrojna polja rada koja, da su obrađena, bacila bi pravo svetlo na srpsku istorijsku prošlost i doprinela srpskom narodnom osveženju.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  psunjski_hrvati - 92784 - 16.04.2015 : Veliša Rajičević - Psunjski - best (0)

  Psunjski Hrvati: Prva samostalnost pod Tomislavom


  Jedna teška ratna slučajnost, koja je zadesila srpski narod na ovoj ervopskoj vetrometini, osokolila je Tomislava da, kao savesni ban, prigrabi celokupnu vlast svoje banovine i da se 924. godine otrgne iz srpske zajednice. Slično slučaju iz 1941. godine.

  Kad je Zarija Pribisavljević - srpski vladar oko 924. godine - odbio da produži priznanje vlasti bugarskog cara Simeuna i kada već na početku neprijateljstava većina Zarijinih vojskovođa zbog Simeunovog lažnog osećanja dopadoše bugarskoga ropstva, Bugari su osvojili veliki deo Srbije. Među onima koji su dopali bugarskog ropstva bio je i Časlav Klonimirović, unuk Stojimirov. Sam Zarija se sklonio u oblast Neretve, koja je i pod Mihailom Ziševićem, srpskim velikašem, pružila Simeunu otpor i najzad ga posle trogodišnjeg rata prisilila na mir. U međuvremenu je Tomislav kao zavisni ban od srpskih vladara izabrao srpsku nesreću da bi dovršio svoju rešenost o nezavisnosti i u docnijem odnarođivanju postao pionir rimokatoličkih aspiracija u ovom delu Evrope. Hrvati su docnijim razvojem situacije mogli osetiti Tomislavljevu prenagljenost. Tomislav je, naime, verovao da će se propašću srpske države ostvariti želja za prostiranje hrvatske vlasti preko srpskih zemalja. Ali, Bugari su osvojili samo deo Srbije, a Rim je osetio snagu Neretve i Mihaila Viševića u tolikoj meri, da je Višević sa svojom vojskom zaratio protivu Rima i dve godine posle Tomislavljevog gesta osvojio italijanski grad Sinopat. Ovde dolazi i smrt Simeunova, koja je doprinela da se Časlav Klonimirović oslobodi bugarskog ropstva i sjedini razjedinjene srpske oblasti, te da povrati dobar deo srpskih oblasti, među kojima Srem sa većim delom Slavonije. Za vladavine Časlavljeve spada i neretljanska bitka protivu mletačke republike kada su mlečani potučeni i 948. godine sklopljenim mirom naterani da se obavežu na plaćanje danka. To je stanje trajalo sve do 960. godine, kada je Časlav proterao Mađare iz Bosne u Srem i tu u Sremu, u jednoj bitci poginuo. Za sve to vreme Hrvati su lešinarskom hladnokrvnošću posmatrali džinovske borbe srpskoga naroda od koga su se počeli odnarođivati, čekajući pogodno vreme da očerupaju lešinu, koju bi drugi mesto njih oborio.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  psunjski_hrvati - 92783 - 16.04.2015 : Veliša Rajičević - Psunjski - best (0)

  Psunjski Hrvati: Poreklo Hrvata


  Pij zemljo srpska

  O grudo sveta,
  zemljo predaka srpskih i moja!
  Ti ne bi bila ni pitoma tako,
  da nije naših suza, krvi i znoja.

  Pij zemljo srpska,
  napajaj se krvlju miliona svojih
  palih na braniku veličine davne,
  ispijaj čaše sudbine svoje,
  gorke, ali slavne!

  O večna grudo !
  Ti što nikad nisi stenjala od bola,
  jer si uvek bila od dželata jača.
  Ima li šta drugo što sramotu pere
  sem borbe i mača!

  Psunjski  POREKLO HRVATA

  Jedna slučajnost u velikim narodnim pokretima pre kojih 13 vekova, otvorila je tamne stranice u istoriji južnih Slovena. Za dolazak Hrvata vezano je sve ono, što je docnije o Balkanu stvorilo izreku, da je "bure baruta".

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  dragan_sorak - 92777 - 14.04.2015 : Dragovan Trivunović Bački Brestovac - best (1)

  Poznavao sam Dragana Šorka


  Ne znam kako da opišem Dragana, koga sam dobro poznavao. On je bio neuništiv, bili smo prve komšije. Iza sebe je ostavio brata Stojana, Milovana i sestru sa familijom. Bili su mali kad je Dragan poginuo. Bila je to muka živa jer je poslije smrti Dragana ostade sirotinja. Inače, mnogo mi je drago što sam naišao na ovu stranicu.
  ozren - 92775 - 13.04.2015 : Albin Sojkic Zavidovici - best (0)

  Treba pisati istinu


  Čitam sve poruke vezano za naš kraj. kad kažem "naš" mislim svih naroda i narodnosti. Porijeklom sliva rijeke Krivaje i Gostovica pa do preko Ozrena do Doboja, Maglaja i već znate koja mjesta mislim dovoljno sam objasnio da ne moram čak sela nabrajati. Hajdemo biti realni i pisati istinu i pokušati da se ne vrijeđamo.
  hadzici - 92773 - 13.04.2015 : Zeljko Tomic Sokolac - best (6)

  Žunovnica, 25.05.1992. godine


  Ovoj je prepis jednog originalnog dokumenta Komande TO Srpske opštine Hadžići, kojeg sam lično napravio, a poslao mi ga je jedan od direktnih učesnika ovih borbi

  Komanda Ratnog štaba TO
  srpske opštine Hadžići
  dana 29. 05. 1992. godine
  s. Žunovnica

  Vojna Tajna, strogo povjerljivo

  Izvještaj o borbenoj gotovosti srpske opštine Hadžići, dostavlja. -

  Komandi operativnog Sarajevsko-romanijskog korpusa

  1. - Neprijatelj se nikako ne može pomiriti da je ostao bez strateški važnih i za vojsku potrebnih privrednih objekata, kao što je TRZ Hadžići, koji je u svom sastavu imao 650 muslimana kojima je potpuno poznato da ovaj zavod može vršiti generalni remont svih TSr koja se trenutno nalaze na bojištima. Zahvaljujući potpuno automatizovanoj i računarskoj obradi podataka kojom raspolaže TRZ Hadžići vrlo jednostavno je moguće uspostaviti proizvodnju i to kako sreljačkog tako i ratnog naoružanja, borbenih vozila, specijalnih vozila i dr. kao i gubljenjem postojećih maganina u skladištu Žunovnica u MES potrebnih za ratište. Kompleks Žunovnica sačinjava 68 objekata namenske izrade čija građevinska vrednost dostiže enormne cifre. Upravo zbog toga podružje Hadžići je u neprestanom interesovanju ustaških komandi koje upravo atakuju ubacujući razne diverzanske grupe uz obilato korišćenje komandno-starešinskog kadra koji je rukovodio obezbeđenjem navedenih objekata, gdje je došlo do opšteg javašluka.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  zdravlje - 92771 - 13.04.2015 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  Čaga, lekovita gljiva sa breze


  Čaga je moćno sredstvo protiv stresa kao uzročnika gotovo 90% svih bolesti. Čaga (lat. Inonotus oblikuus) parazitska je gljiva na brezi koja nalikuje izgoreloj izbrazdanoj kori. Raste u šumama breze širom Severne i Istočne Evrope, Rusije i Koreje.

  Najzastupljenija je u tradicionalnoj ruskoj i istočnoevropskoj medicini. Hiljadama godinama čaga se koristi širom Evroazije, gde je zbog svoje lekovitosti bila poznata i pod nazivima "dar od Boga" i "kraljica bilja".

  Stari Azijci su je primenjivali za održavanje zdrave prirodne ravnoteže (chi), verujući da daje mladolikost, produžuje život i jača imunitet. Njena lekovitost dokumentovana je u najstarijem službenom popisu lekovitih materija, kineskoj knjizi Shennong Ben Cao Đing, staroj 2300 godina. U tom je delu zahvaljujući raznovrsnim i sveobuhvatnim lekovitim svojstvima prozvana "nadmoćnom biljkom".

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  gusle - 92767 - 13.04.2015 : Simon Mjölby - best (0)

  Guslar Luka Bošnjak - Krvava Žalja  praznici - 92765 - 12.04.2015 : Zeljko Tomic Sokolac - best (0)

  Blagodatni oganj u hramu Svetog Save


  bijeli_vukovi - 92759 - 09.04.2015 : Glavas Treci Istočno Sarajevo - best (0)

  Hvala za prevod


  Željko hvala za prevod iako je došlo do nesporazuma, ja sam mislio da je u pitanju poglavlje "Put na Tinovo (Hadžići), međutim vidim da ste ispravili i da je riječ i Trnovu. U svakom slučaju dobro je čitati ovaj dnevnik. Imam sada novo pitanje, da li možete da mi date svoj kontakt mail jer želim da vam postavim neka pitanja vezano za Igmansku brigadu, Hadžiće, Tinovo...

  RE: Hvala za prevod  Poštovani,

  greška je kod autora knjige, koji je Trnovo-Igman, napisao kao Tinovo-Igman, pa sam i ja pomislio da se radi o Hadžićima. Međutim, kad sam počeo da prevodim to poglavlje, shvatio sam da se radi o Trnovu. Naime, autor u knjizi govori o oslobađanjukomunikacije sa Hercegovinom što je neosporno Trnovo. Takođe sam se sjetio da je Saša Rus bio sa Srđanom Kneževićem na Trnovu.

  Moj email je svima poznat i nalazi se na dnu svake stranice, pa čak i ove: slavicnet#hotmail.com.
  dobrinja - 92757 - 09.04.2015 : Sloboda Sarajevo - best (0)

  Kuća


  Ne, to nije moj otac niti moja kuca kod tog Ferida. Kuca je na glavnoj cesti prema Kuli. Znači, transporter je ušao u dvorište kuće i vojnici su moga oca odveli iz kuće zajedno sa autom i prikolicom. Tu je bila auto praonica servis i kafana, sigurno znaju mještani Lukavice, Vojkovića i Ilidže o kome se radi.

  RE: Kuća


  Poštovani,
  mislim da je krajnje vrijeme da se svi poginuli pristojno sahrane, pa apelujem na sve one koji znaju nešto o bilo kom poginulom da to i jave.
  vicevi_razni - 92756 - 09.04.2015 : Goran Kanada - best (2)

  Vicevi


  Jedino se u Bosni:

 • kahva peče, hljeb kuva, jaja ubijaju, a čarape čuju.
 • Kada padneš pitaju te jesi li se ubio, i kćerku zovu 'sine'.

  Jedino se u Bosni spava kao zaklan.

  Kad nekoga pitaš: "Kako si?", on ti kaže: "Nako!"

  U Bosni se ne kaže otvori usta, nego ZINI!

  Jedino se u Bosni kaže: "Đe si?", a čovjek stoji ispred tebe.

  U Bosni se ne koriste recepti, nego "od oka" tj. "ofrlje".

  U Bosni MORAŠ ići u školu i dobro učit' da ne bi "ko'po kanale".

  Ili ono: "Bjež' mi s očiju da te ne vidim!"

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
 • zdravlje - 92755 - 09.04.2015 : Pero Civsa Sokolac - best (0)

  Kozje mlijeko


  Iako kozje mlijeko ima karakterističan miris i okus, redovno pijenje tog mlijeka donosi niz povoljnih učinaka za organizam. Koza je rijetka životinja koja skoro uopšte ne obolijeva, pa i to može biti razlog više da se pije.

  Kada su u pitanju mliječni proizvodi, kozje mlijeko spada u najzdravije namirnice. Njegov sastav ima najveću sličnost s majčinim mlijekom. Kozje mlijeko je odličan saveznik u borbi protiv stresa, bronhitisa, alergija. Takođe, smanjuje rizik za nastanak karcinoma pluća, a mogu da ga piju i dijabetičari. Sadrži vitamine B1, B2, B6, B12, važne za jačanje nervnog sistema, a ima i 47 odsto više vitamina A u odnosu na kravlje mlijeko. Kalijuma ima 134 odsto više. Obiluje i mineralima kalcijumom i fosforom, koji su važni za čvrstinu kostiju, kao i cinkom i selenom, snažnim antioksidansima bitnim za održavanje imuniteta. Na osnovu rezultata istraživanja do kojih su došli, španski naučnici ovo mlijeko preporučuju i osobama koje pate od anemije izazvane nedostatkom gvožđa u krvi.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  ozren - 92747 - 08.04.2015 : Dejan Blagojevic Novi Sad - best (4)

  Malo o Ozrenu, malo o Republici Srpskoj danas


  Nisam bio u Vozućoj jer sam imao 12 godina, ali mislim da borci koji su umirali mučki u okruženju nisu umrli uzalud. Oni su svoje duše predali Gospodu junački.

  Imam puno informacija od preživelih junaka i svesni niste koje je junaštvo u pitanju. Primjera radi, mnogi koji su ostajali bez municije i nemogućnosti izlaska iz obruča, stavljali su bombe pod sebe ili bi naprosto jurišali sa bajonetima na neprijatelja.

  O svemu ovome Balije neće da pišu, i neše da priznaju da ih je njihova "velika pobeda" koštala preko 300 priznatih gubitaka mudžahedina od strane njihovog vođe i nepoznat broj ostalih vojnika arbih, a zna se da "regularne" armije Alijinih vojnika bilo 90% u odnosu na mudžahedine. Ako uzmemo proporciju dolazimo do zaključka da je izginulo bar 500 muslimana.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  dobrinja - 92746 - 08.04.2015 : Sloboda Sarajevo - best (0)

  Zarobljavanje


  Ako neko zna nesto o mom ocu koji je odveden iz kuce na Dobrinji pored Aerodruma u zatvor kula sa ostalim komšijama, maj '92. Zove se Sloboda Džemal i bio je taksista. Svi su razmijenjeni na Palama samo on nije. bilo kakva informacija o njegovoj sudbini.

  Nisam bio tu kada se desilo zarobljavanje, a majka mi je pričala dok je bila živa da su vojnici pustili žene i djecu, samo muškarce su odveli, a da su vojnici bili pretežno iz Vojkovića.

  RE: Zarobljavanje  Sloboda,
  da li je vaša kuća bila odmah do Feridove radionice, iz koje je iskopan tunel ispod aerodroma? Ukoliko jeste, onda sam poznavao tvog oca: mislim da je bio onako punačak, da ne kažem debeo, a majka ti je bila plava, mršava. Ja sam bio komšija preko puta, stanovao sam u Marksa i Engelsa ulici, srednji ulaz.

  Ukoliko je sve ovo tačno, napiši privatnu poruku ili se javi na slavicnetŽhotmail.com.
  bijeli_vukovi - 92741 - 07.04.2015 : Zeljko Tomic Sokolac - best (3)

  Dnevnik ruskog dobrovoljca: Trnovo (1)


  Nastavljam sa prevođenjem sa ruskog jezika knjige "Beli Vukovi - Dnevnik ruskog dobrovoljca" koja do sada nije prevedena na srpski jezik.

  Prilikom dolaska na Jevrejsko groblje sam saznao da se priprema nova akcija, izgleda velika. Došavši u sobu, odmah sam otišao na spavanje.

  Krajem juna, Vojvoda Aleksić je u trpezariji naše čete sakupio tridesetak ljudi. Pored komandira vodova i njegovih najbližih saradnika, ovdje su se našli i mladići između 20 i 25 godina, koji su predstavljali novoformiranu interventnu grupu, koju su trebali da koriste u ovoj operaciji. Sve je nekako nagovještavalo da se radi o nečemu jako ozbiljnom. Vojvoda je zvanično saopštio da počinje velika akcija oslobađanja gradića Trnovo, a on je postavljen za komandira konsolidovanog odrena našeg 3. bataljona, mada se kasnije ispostavilo da je on faktički komandovao vojnim dejstvima konsolidovane grupe svih naših brigada u toj operaciji. Napravljen je i spisak onih koji učestvuju u toj akciji. Pored Vojvode, u nju su bili uključeni i Goran "Čuba", major Vučetić, kao i medicinska sestra Vera. U akciju su bili uključeni i svi ruski i srpski dobrovoljci. Od vezista, sa nama je krenuo Milan, momak od nekih dvadesetak godina, Panda, niži momak od nekih 26 godina, kao i Biljana, djevojka od dvadesetak godina, koja je već ranije preživjela ranjavanje u butinu.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  bijeli_vukovi - 92739 - 07.04.2015 : Zeljko Tomic Sokolac - best (3)

  Dnevnik ruskog dobrovoljca: Prača


  Nastavljam sa prevođenjem, do sada neprevedene knjige "Beli Vukovi - Dnevnik ruskog dobrovoljca"

  Ovdje sam sreo svoje stare poznanike: Vitu Desjatova, Valeru G. I Igora "Gazdu" iz Petrovgrada, Volođu "Hohla" iz Harkova, Sašu "Salojeda" s Radom, Nikolaja "Uzbeka" I Valeru Bikova - "Mečenova", a od novih Andreja M. , starog borca Ruskog dobrovoljačkog odreda, inače rodom iz okoline Moskve, zatim Petju Mališeva iz Moskve, člana RNE koji se pridružio Kozacima, koji su ga primili u svoje redove u Višegradu pa je zbog toga nosio kozačku šubaru. Petja se više puta pojavljivao u medijima, ne samo zbog toga što je ratovao u Republici Srpskoj, nego I zbog toga što je ratovao u Pridnjestroviju, Moldavija. U Moskvi je bio trener jahanja, pa je u svoj moskovski stan uselio jednog konja, o čemu je televizijska ekipa "Pogled" snimila i jednu reportažu. Družio se i sa jednim od osnivača "Sjećanja", sada već pokojnim Smirnovom - Ostavili, koga su karakterizovali kao prilično neobičnu ličnost. Iskreno govoreći, on je u to vrijeme ponekad pio I u njega su u vezi toga pojavili problemi, tačnije zbog bacanja granata u rijeku, ali je on kasnije prestao da pije I ja sam u razgovoru sa njim, saznao mnogo interesantnih činjenica.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  bijeli_vukovi - 92737 - 07.04.2015 : Zeljko Tomic Sokolac - best (4)

  Dnevnik ruskog dobrovoljca: Jevrejsko groblje (5)


  Kao što sam i obećao, nastavljam sa prevodom knjigu "Beli Vukovi - Dnevnik ruskog dobrovoljca".

  Naš bezbrižni život je bio prekinut napadom neprijateljskih snaga. Sve je počelo iznenadnim, naizmjeničnim rafalima, kako našim tako i muslimanskim. Najprije se kompletna protivnička linija pretvorila u oganj, a Srbi su odmah odgovorili na vatru. Zatim su počeli da padaju trombloni i mine. Oba naša bunkera su bila prepuna sa srpskim borcima, pa sam otvorio vatru izvan bunkera. Na padini Debelog brda sam ugledao blijesak vatre, i odmah mi je postalo jasno da je neprijatelju trebalo još samo malo da se popne iznad bunkera Bosut, odakle su mogli baciti bombe i zauzeti taj bunker.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  upropastitelji - 92736 - 06.04.2015 : Ratko Obrenović Detroit, USA - best (0)

  Upropastitelji Srbije (3)


  ZORAN JANJUŠEVIĆ je 1992. godine bio običan operativac (ili vozač) u Službi državne bezbednosti u Srpskom Sarajevu. Kako je Zoran Janjušević iz Republike Srpske došao za savetnika za bezbednost u kabinetu Zorana Đinđića? Postoji li uopšte njegova biografija? Njegova uloga kod pokojnog premijera, samo osam godina kasnije, se ne uklapa. Bio je umešan u razne mahinacije u vezi sa prodajom ili upropaštavanjem mnogih firmi po Srbiji. On sam, svedočeći na suđenju za atentat na Zorana Đinđića, pokušao je to da objasni i ispalo je da je tu došao sticajem okolnosti. Da li se savetnik za bezbednost premijera jedne države postaje slučajno? Kasnije, Janjušević se sasvim lepo snašao i u Sloveniji.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  upropastitelji - 92735 - 06.04.2015 : Ratko Obrenović Detroit, USA - best (0)

  Upropastitelji Srbije (2)


  FILIP CEPTER rođen je 1951. godine u Bosanskoj Dubici kao Milan Janković. Završio je Ekonomski fakultet. Radni vek započeo je u predstavništvu makedonske firme "Transkop" u Beogradu koja se bavila špedicijom. Poslovnu karijeru započeo je u Austriji sredinom 80-ih. Za samo šest meseci naučio je nemački i zaposlio se u austrijskoj firmi za spoljnu trgovinu. U Lincu, gde je živeo sa suprugom Madlenom, Milan je posle pet godina akviziterstva uvideo da posuđu koje prodaje nedostaje dobar poklopac. Sam ga je konstruisao i prijavio "cepter posuđe" kao svoj izum. Prvu fabriku šerpi i lonaca Jankovići su otvorili u Italiji 1990. godine. Ovi proizvodi, kao ekološki i industrijski novitet, osvojili su potrošače u Evropi, a Milan je proglašen za evropskog "kralja lonaca i šerpi". Kompanija "Cepter Internacional" osnovana je 1986. godine i trenutno ima 2 milijarde dolara godišnjeg obrta. Ističe da je prvu milijardu maraka zaradio brže od Bila Gejtsa. Danas ima 11 fabrika (Italija, Francuska, Švajcarska i, pored posuđa, bavi se kozmetikom, medicinom, proizvodnjom satova i sistema za prečišćavanje vode, a sve više ulaže u sport) i jednu u Južnoj Koreji gde je manjinski vlasnik. Vrednost imperije Cepter, u oko 50 zemalja, procenjuje se na više milijardi evra.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  upropastitelji - 92733 - 06.04.2015 : Ratko Obrenović Detroit, USA - best (0)

  Upropastitelji Srbije: Uvod


  Tekst je preuzet od Instituta Paralaks

  U ovom odabiru nema ni jednog podatka koji nije prethodno javno objavljen. Nikoga nije zanimalo da ih detaljnije izučava. Metod ove kompilacije zasnovan je na fokusiranju na određene ličnosti za koje javne informacije ukazuju da su sistemski iznad zakona. One koje su izostavljene moguće je unošeti naknadno, kako projekat bude sistematizovan, bez remećenja zaključka koji se nameće.

  Tokom istorije srpski narod ispoljio je svoju državotvornost. Zakonik cara Dušana bio je, posle Magna Carta Libertatum, prvi akt koji je ograničio volju vladara, iako je Dušan tada bio na vrhuncu moći, za razliku od engleskog kralja, Jovana "bez zemlje" koji je bio u podređenom položaju u odnosu na svoje velikaše. Sretenjski ustav Miloša Obrenovića bio je, posle američkog i francuskog, treći građanski ustav na svetu. Za razliku od ovih primera, naša generacija ostavila je na sramotu pokoljenjima da je današnji Ustav donela mimo osnovnih civilizacijskih standarda (bez javne rasprave, na dvodnevnom referendumu uz aktivnu kampanju u vreme trajanja-). To je dovoljan povod da se zamisli u čijem interesu deluje današnja elita ako ne u interesu svoje nacije.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  bors - 92729 - 05.04.2015 : Kostajnica - best (0)

  Oni su svoje naplatili


  Možda Mladen nije mislio ništa loše, ali je zaboravio jednu veoma bitnu stvar. Svi oni koji su se nazivali donatori i davali od cigareta, do goriva za prevoz, da ne spominjem sve, su odvno naplatili svaku cigaretu koju su dali da ne idu na ratište i zauzeli položaje koje ni danas ne napuštaju već ih prenose na potomke.

  Spisak onih koji su naplatili se mogao vidjeti samo djelomično u vijestima i otad nikom ništa. Kad je došlo vrijeme da i nama nešto da daju onda kažu nema para. E pa gospodo, ako ih nema otkud ste vi uzeli? Možda ste digli kredit da ga kroz porez svi vraćamo? Ako je tako prebacite nešto na naš račun pa da zajedno vraćamo. Nećemo biti licemjeri da se nadmudrujeo čija je uloga bila veća ali dok vi uživate u naplaćenom za materijalna dobra i moje zdravlje vrijedi da se naplati.

  Kompletan članak možete pročitati ako kliknete ovdje
  oglasi - 92727 - 05.04.2015 : Biljana Kapovic Sokolac - best (0)

  Tražim posao


  Zovem se Biljana imam 27 godina. Udata sam, majka dvoje djece. Živim u Sokocu. Tražim bilo kakav posao: da čistim, kuvam, u stolariji... Bilo gdje, samo da radim.
  treskavica - 92726 - 05.04.2015 : Milan Srbac - best (0)

  Mjesto pogibije vojnika Kostića


  Dugo nisam posjećivao ovaj sajt, pa danas naiđoh na nekoliko pitanja za koja znam odgovor jer sam bio svjedok tih događaja. Pokojni Kostić zvani Pice je poginuo u rejonu između Predavica i Kamenoloma od gelera iz minobacača. Sa njim je stradao još jedan saborac, a njih dvojicu su iznijeli momci sa minobacača, odmah nakon njihove pogibije. Donijeli su ih na Kamenolom, gdje je bio Ikm bataljona. Toga dana smo pretrpjeli jak napad. Muslimani su tada u ranim jutarnjim satima udarili na Ljuljevu stijenu, ali smo taj napad uspješno odbili. Nažalost, lijeva strana, od Poljica preko Mlakve je pala taj dan, pa smo se povukli na liniju Borikovci, Predavice. Pozdrav za sve saborce.
  pale - 92723 - 05.04.2015 : Nedeljko Žugić Pale - best (0)

  Pale: Miroslav Lazanski, Filozovski Fakultet, 26. 11. 2013.


  kosovo - 92722 - 05.04.2015 : Nedeljko Žugić Pale - best (0)

  Beograd: Ožiljak Metohijke (Vesna Tomić)


  sokolac_video - 92721 - 05.04.2015 : Nedeljko Žugić Pale - best (0)

  Sokolac: 20. revija guslara Republike Srpske


  nedeljko - 92720 - 05.04.2015 : Nedeljko Žugić Pale - best (1)

  Drugi skup Olovljana, Bijeljina, februar 2015.


  Idi na stranu - |1|2|