Srpske narodne pričeStories

Vadili sir iz bunara

Pripovjeda se kako su se Plavanci vraćali kući noću sa pazara, a bila mjesečina, pa se svratili na jedan bunar da se napiju vode. U dnu bunara ugledaju pun mjesec. Onaj prvi koji ga je ugledao zaviče:

- Braćo, eno nam sreće. Evo nekome pao u bunar komad sira veliki kao naš seoski mlin, a žut ko maslo.

Ostali poviču da zaćuti jer ih neko može čuti.

Tada oni navale kapama, ćasama i opancima crpeti vodu iz bunara kako bi mogli sir izvaditi. U toj njihovoj radnji zađe mjesec za brdo, a njima nestane sira iz bunara. Svaki od njih posumlja na drugoga da je sir ukrao, te oni jedan drugog počnu po torbicama i njedrima prebirati, ali kako sir ne nađu ni kod koga, počnu se od čuda krstiti što bi od onolikog komada sira. Najstariji u društvu poče misliti, pa ozbiljno reče ostalima:

- Ama vi govorili ili ne govorili, pravdali se ili ne pravdali, vi mi ne možete prodati rog za svijeću; sir nije voda požderala, nego je ili nečiji pas ili neko od vas. Ama, niste vi krivi nego ja koji se sa vama družim.