Srpske narodne pričeStories

Šta je najgore na svijetu?

Razgovarali se Turci u kavani: šta je najgore na ovom svijetu. Jedan veli: “Zla žena”; drugi veli: “Zla godina”; treći veli: “Zla ćud”, itd. Dok jedan poviče iz bužaka:

"Turske mi vjere! vi ne znate nijedan šta je najgore na ovome svijetu, nema ništa gorega od pijana Vlaha i od gladna Turčina. Jedan put ja mrtav gladan dođem pred jednu Vlašku kuću, a Vlah pred kućom teše držalicu za budak. Kako ja sjašem s konja, a ja povičem na Vlaha: drži more konja, pa viči Vlahinju, neka mijesi pogaču i kuva cicvaru i peče kokoš; pa onda otidem u kuću.

U kući sjedi, sjedi; čekaj, nema ništa! Ni Vlaha ni Vlahinje; nit se šta peče ni vari. Onda ja skočim, pa iziđem na polje, a to moj konj stoji, đe sam ga i sjao, a Vlah jednako teše i đelja držalicu. Onda ja, neznajući da je krmak pijan, svrnem lulu, pa njega kamišem preko leđa, a on se ispravi, pa ni pet ni devet, nego raspali držalicom mene iza vrata, a ja bacim čibuk, pa pođem rukom za nož, a on još jednom, a ja te na ruke. I Turske mi vjere! da ne dolećeše žene, ćadijau biti g... a i od mene i od njega."