Српске народне причеПриче

ВРЕЋИН БРАТ

Најмио поп радника да му млати пшеницу и уговорио с њим: дан рада — врећа пшенице.

И почео радник рано да млати лшеницу, Млати до подне, млати после подне, већ је и вече. Сунце је зашло, месец изгрејао. Дошао поп на гумно. Радник му рече;

— Доста сам млатио, већ је вече.
— Какво вече? — зачуди се поп.

Радник је показао руком на месец.
— А шта је то?
— То је сунчев брат — одговорио је поп.
— Добро, кад је то сунчев брат, млатићу даље,

И наставио је да млати све до зоре. Ујутру је отишао кући. Пришио је на врећу другу врећу и пошао попу да му исплати. Почео је поп да сипа пшеницу, а оно код радника свега пола вреће. Наљутио се поп.
— А шта је то? — упитао је радника.
— То је врећин брат — одговорио је радник.— Сипај даље.