Српске народне причеПриче

ЗАШТО СУ ПРОСТАЦИ СИРОМАСИ

Кад су народи дијелили срећу овога свијета, скупе се сви насред свијета и почну дијелити добра његова, па да брушкете мећу, и кога што допане на срећу, нека га носи.
Ришћани не знајући, шта би они одабрали за се најбоље, не пристану на брушкете, него реку да сваки за себе изабира по својој вољи, и да у исто вријеме виде ко што мисли.
Реку најприје Латини: "Ми ћемо мудрост;"
Инглези: "А ми ћемо море;"
Турци: "Ми ћемо поље;"
Руси: "А ми ћемо горе и руду;"
Французи: "Ми ћемо аспре и рат;"
"А ви Срби, шта ћете ви?" "Док се договоримо." реку, пак ни данас јошт се не договорише, те тако сваки своје понесе.