Srpske narodne pričeStories

Djevojka i knez Jovo

Pošla neka djevojka na pazar, pa na glavi nosila jedan kablić mlijeka. Idući tako putem, sama je sa sobom razgovarala na koji će način najbolje steći novaca kupujući i preprodavajući stvari na kojima se mo`e dobiti. Počne ona računati ovako:

- Kada dođem na pazar, ovo ću mlijeko prodati, pa ću kupiti jednu pilicu, hraniću je dok mi ne pronese, pa ću onda njena jaja naleći, a kad se pilad izlegu prodaću kvočku i pilad na pazaru, a kupiti jedno jagnje, pa kada mi se ono ojagnji prodaću i ovcu i jagnje i sa tim parama kupiti jedno tele, hraniću ga sve dok se ne oteli, pa onda na pazar prodati i kravu i tele te sa tim parama kupiti crvenu ćurdiju kao u naše popadije; onda će se momci za mnom okretati i jedan drugom govoriti: "Ala je lijepa ona djevojka u crvenoj anteriji!" - a ja ću se kočiti i ponositi kao paun.

U ovim mislima srete je knez Jovo, pa joj nazove: "Pomozi bog djevojko!", a ona ne pazeći na kablić mlijeka na glavi, pokloni mu se po običaju, te kablić sa mlijekom padne pred nju na zemlju.

Upita je knez Jovo:

- šta to bi djevojko! šta uradi, bona?

- Evo zlo da mi je! što god sam bila, sirota, stekla idući, evo svemu se zemlja radova. Sve bih oprostila, ali crvene ćurdije nikako ne mogu.