Српске народне причеПриче

ЕРО И КАДИЈА

Чувао Еро кадијина говеда, па имао и своју једну краву, те ишла с кадијиним говедима. Једанпут се догоди те се пободе кадијина крава с Ерином, па Ерина крава убоде кадијину на мјесто. Онда Еро брже-боље отрчи кадији:
— Честити ефендија! Твоја крава убола моју краву.
— Па ко је крив, море? Је ли је ко наћерао?
— Није нико, него се поболе саме.
— Е, вала море! Марви нема суда. Онда Еро:
— Ама чујеш ли ти, ефендија, што ја кажем: моја крава убола твоју краву.
— А, а! Море! Стани док погледам у ћитап — па се сегне руком да дохвати ћитап, а Еро те за руку:
— Нећеш, бог и божја вјера! Кад нијеси гледао мојој у ћитап, ље нећеш ни твојој.