Srpske narodne pričeStories

Ero i kadija

Čuvao Ero kadijna goveda, pa imao i svoju jednu kravu, te išla s kadijinim govedima. Jedan put se dogodi, te se pobode kadijna krava s Erinom, pa Erina krava ubode kadijnu na mjesto.

Onda Ero brže bolje otrči kadiji: "Čestiti efendija! tvoja krava ubola moju kravu."

- "Pa ko je kriv, more! Je li je ko naćerao?"

- "Nije niko, nego se pobole same."

- "E! vala, more! marvi nema suda."

- Onda Ero: "Ama čuješ li ti, efendija što ja kažem: moja krava ubola, tvoju kravu."

- "A, a! more! Stani dok pogledam u ćitap;" pa se segne rukom, da dovati ćitap, a Ero te za ruku:

"Nećeš, Bog i Božja vjera! Kad nijesi gledao mojoj u ćitap, lje nećeš ni tvojoj.