Srpske narodne pričeStories

Ero sa onoga svijeta

Kopao Turčin sa Turkinjom kukuruz, pa na podne ode Turčin da prepne i napoji konje, a Turkinja ostane sama odmarajući se u hladu. Naiđe odnekuda Ero pa kaže: :

- Pomozi bog, kado! :

- Bog ti pomogao kmete! A odakle si ti, kmete?

- Ja sam kado sa onoga svijeta.

- Je li bogati, a nisi li tamo viđao moga Muju, koji je umro prije nekoliko mjeseci?

- kako ga ne bih viđao! On je moj prvi komšija.

- Pa kako je, bogati! Kako živi?

- Hvala bogu, zdravo je, ali se, bogami, dosta muči bez novca: nema za šta da kupi duvana, niti ima čime da plati kafu kada je u kafani.

- A hoćes li ti opet natrag? Ne bi li mu mogao ponijeti nešto novca da mu pošaljem?

- Bih, zašto da ne, ja baš sada idem tamo.

Onda Turkinja otrči tamo gdje joj se muž bio skinuo od vrućine, pa uzme kesu sa novcem i da je Eri da ponese Muji. Ero uzme kesu, stavi je u njedra, pozdravi se sa Turkinjom i pobjegne uz potok.

Tek što je Ero zamakao u šumu, dode Turčin a žena će njemu:

- Da vidiš, mužu moj, šta mi se desilo! Prođe jedan kmet sa onoga svijeta, pa kaže da se naš Mujo muči na onome svijetu, nema novca ni duvana da kupi, a kamo li da kafu u društvu plati. Zato sam mu ja dala ono novca što je bilo u tvojoj kesi da mu on ponese.

Turčin ce na to:

Pa kuda ode? Kuda je otišao?

Kada mu Turkinja reče da je Ero otišao uz potok, Turčin skoči na konja pa pojuri za Erom. Kada Ero primjeti da ga Turčin prati, utrči u jednu vodenicu pa poviče vodeničaru:

- Bježi, jadna ti majka! Evo ide Turčin da te posječe, nego daj mi tvoju kapu, a ja ću tebi moju, pa ti bježi uz brdo iza vodenice.

Vodeničar, vidjevši Turcina da se približava na konju, nije imao vremena ni da pita zašto Turčin hoće da ga posječe, nego poče da bježi uz brdo iza vodenice. Ero metne vodeničarevu kapu na glavu i baci malo brašna po odijelu da bi izgledao kao pravi vodeničar. Utom Turčin dojaha pred vodenicu, sjaše konja i priđe Eri.

- Gdje se sakrio onaj što je maločas ušao u vodenicu?

Ero mu kaže:

- Eno ga vidiš, uteče ti uz brdo.

Turčin mu reče:

- Drži mi ovog konja.

Ero uzme konja, a Turčin pojuri uz brdo za vodeničarem. Kada ga stigne i uhvati, zapita ga:

- Gdje su novci koje si na prevaru uzeo od moje žene da ih poneseš Muji na onaj svijet?

Vodeničar se stane krstiti i pravdati:

- Bog sa tobom gospodaru! Ja nisam vidio ni tvoju ženu, ni Muju, ni novce.

Prošlo je više od pola sata dok su Turčin i vodeničar shvatili šta se desilo. Onda Turčin potrči navrat-nanos ka vodenici, ali tamo ne nađe ni Eru ni svoga konja. Turčin, shvativši da je Ero i njega prevario, povije glavu i vrati se nazad svojoj ženi. Kada ga žena vidje bez konja, upita:

- Sta se desilo, mužu moj?

Turčin poviče:

- Ti si našem Muju poslala novce, da kupi kafu i duvana, a ja sam mu poslao konja da ne ide pješice.